• BỌT CHỮA CHÁY F500

 • Mã SP: F500
 • Giá: Liên hệ
 • Số lượng đã xem: 569
 • CHẤT CHỮA CHÁY F500
 • Thông tin chi tiết
 • Bình luận
 • F-500 – Tng quan

  Thành phẩm bao bọc (EA) của F-500 khác biệt duy nhất so với bất ksản phẩm ngăchặn cháy nào khác mà bn tng biết

  F-500 EA có ba đặc điểm cho kết quả loi bvà dập tắt đám cháy nhanh chóng:

  1.Bao bọc.nhiên liệu - F-500 EA  bao bọc các chất lỏng và hơi dễ cháy, khiến chúng không cháy

  2. Làm mát nhanh - F-500 EA được thiết kế để cung cấp khả năng giảm nhiệt nhanh chóng, cho phép cải thiện sự an toàn  ca lính cứu hỏa và dập tắt la nhanh chóng.

  3. Làm gián đoạn phản ng chuỗi tự do - F-500 EA ngắt phn ng y chuyền gốc tự do, hạn chế to muội và khói và dn đến tăng tầm nhìn và dp tắt la nhanh.

  F-500 EA không phải là bọt!

  F-500 EA không tạo ra và duy trì một lp phủ bọt để dập tắt đám cháy và kng yêu cầu thiết bị chuyên dng cần thiết  như khi sdụng bọt

  UL đã phân loại để sử dng cho đám cháy loại A

  loại B và loại C:

  F-500 EA 3% đã đưc thử nghim và chấp thun bi ConEdison là tác nhân duy nhất đưc đề xuất đưa vào ng dụng trc tiếp cho các máy biến áp đưc cấp điện lên đến 345 KV vi một dòng chy ở 125 fít.

  F-500 EA cũng đã đưc thử nghiệm và khuyến cáo bi Bosch, Daimler, Dekra và Deutsch ACCUmotive ở Đc là thành phẩm tốt nhất đưc thử nghiệm cho các vcháy xe điện và chất ion-lithium

  Đám cháy lai D:

  F-500 EA cũng rt hiệu qucho đám cháy loi D. Nó skhông bốc cháy hoặc nổ tung, như nước. F-500 EA 3% đưc áp dụng với áp suất thấp, gây sương mù để tạo hiệu ng làm mát tối đa

   

  TRUNG HÒA NHIÊN LIỆU:

  Thành phẩm bao bọc F-500 cũng có thể được sử dụng để trung hòa scố tràn nhiên liu. Các đơn vị HAZMAT xuất hiện là một gii pháp rất tiện li, tiết kiệm chi phí và hiệu qucho việc dọn dẹp đường và s ctràn công nghiệp. Sau khi nhiên liệu hydrocacbon được bao bọc, dung dch còn lại không tn trưt, không gây cháy và không bt la. Tùy thuc vào quy định ca đa phương, giao thông có thlái xe qua tràn hoặc nó có thể đưc hút bụi một cách an toàn và kéo đi.

  Công thức bao bọc:

  1 phần F-500 EA và 40 phn nưc cho 8 phần nhiên liệu bị tràn. Lắc mạnh trong khi pha trn.Thêm nưc không gây bất li, tuy nhiên bổ sung EA F-500 skhông cải thin bao bọc

   

   

   

  F-500 Thành phm bọc phân t

  NFPA 18A - Loại mới thứ 3 ca thành phm

   

  Bọt và ng dụng thành phm bọc phân tử

  Đám cháy hạng A, 2D

  Đám cháy hạng B, 2D  (Nhn liu hỗn hợp khí, Diesel hoặc Ethanol)

  Đám cháy hng K or hng F

   

   

  ng dụng Thành phm bc phân t

  Mở rng khả năng gim thiu nguy cơ

  Đám cháy hng A, 3D

  Đám cháy hng B, 3D  (máy biến áp, Turbine du bôi trơn cháy)

  Đám cháy hng B, Chy / Phun Nhn liu (Các ct chưng ct, Đt mt bích)

  Đám cháy hạng C ( Kiểm tra FDNY/ConEdison - SOGs)

  Đám cháy hạng D (Ma Giê, pin Lithium-ion)

  Kiểm soát tràn cht lng dễ cháy

  Thành phm duy nht đã được chng minh là dp tt pin lithium-ion, kng đánh la trlại, và được

  đề nghị dùng cho máy biến áp. Đã đưc chng minh là gim độc tgây ung ttrong khói n đế98,6%.