• Thông tin chi tiết
 • Bình luận
 • Model 18H5-DD 21H6.5-DD 24H9-DD  27H9-DD 27H13-DD
  Lưu lượng không khí (AMCA210) 16.000 m3 /h  20.500 m3 /h  23.100 m3 /h  29.000 m3  27.000 m /h
  Lưu lượng không khí (AMCA240) > 25.000 m3 /h  > 36.000 m3 /h  > 40.000 m3 /h  > 45.000 m3  > 42.000 m /h 
  Lượng không khí hiệu quả >44.800m3 /h  > 51.000 m3 /h  >69.000m3 /h     
  Động cơ Honda GX160 / 5.5 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổ Honda GX200 / 6.5 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổ Honda GX270 / 9 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổ Honda GX270 / 9 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổ Honda GX390 / 13 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổ
  Trọng lượng tịnh / tổng trọng lượng 31,6kg / 35kg  36,8kg / 41kg  51kg / 55kg  57kg / 62kg 63kg / 70kg