0911.456.114

Lăng chữa cháy

Lăng chữa cháy là phương tiện dùng để đưa chất chữa cháy vào đám cháy nhằm khống chế và dập tắt đám cháy. Dựa vào đặc điểm cảu từng loại đam cháy khác nhau, lăng chữa cháy được chế ạo để phun các chất chữa cháy thích hợp vào các đám cháy, như: phun nước sạch, phun nước có pha phụ gia, phun nước có pha chất tạo bọt,…