0911.456.114

Quạt thổi khối động cơ xăng

Loại động cơ xăng
SKU: Benzinmotoren
Liên hệ
Model18H5-DD21H6.5-DD24H9-DD27H9-DD27H13-DD
Lưu lượng không khí (AMCA210)16.000 m3 /h20.500 m3 /h23.100 m3 /h29.000 m327.000 m /h
Lưu lượng không khí (AMCA240)> 25.000 m3 /h> 36.000 m3 /h> 40.000 m3 /h> 45.000 m3> 42.000 m /h
Lượng không khí hiệu quả>44.800m3 /h> 51.000 m3 /h>69.000m3 /h
Động cơHonda GX160 / 5.5 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổHonda GX200 / 6.5 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổHonda GX270 / 9 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổHonda GX270 / 9 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổHonda GX390 / 13 HP, làm mát bằng gió, 4 thì, khởi động giật nổ
Trọng lượng tịnh / tổng trọng lượng31,6kg / 35kg36,8kg / 41kg51kg / 55kg57kg / 62kg63kg / 70kg