0911.456.114

Thiết bị cắt banh bằng khí nén Ajax Tool

Dụng cụ Cắt banh bằng khí nén 811-RK được thiết kế để cắt kim loại, đục phá bê tông, gạch xây, đất đá hoặc sỏi. Nó là công cụ đa năng cho phép các ứng dụng giải cứu người bị nạn trong sụp đổ cấu trúc công trình, sụp đổ mỏ và giải cứu trong không gian hạn chế.
SKU: 811-RK
Liên hệ