0911.456.114

Trang phục chữa cháy cho đội dân phòng, cơ sở, đội pccc chuyên ngành

Trang phục được trang bị cho lực lượng dân phòng, cơ sở, đội pccc chuyên ngành theo đúng Thông tư số 48/2015/TT-BCA
SKU: QA-TT48
Liên hệ

TRANG PHỤC CHỮA CHÁY DÀNH CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, CƠ SỞ, ĐỘI PCCC CHUYÊN NGÀNH

Trang phục được trang bị cho lực lượng dân phòng, cơ sở, đội pccc chuyên ngành theo đúng Thông tư số 48/2015/TT-BCA

Bộ trang phục bao gồm: quần áo chữa cháy, găng tay chữa cháy, mũ chữa cháy, ủng chữa cháy, khẩu trang chữa cháy.