0911.456.114

Trang phục chữa cháy dành cho lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp

TRANG PHỤC CHỮA CHÁY DÀNH CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY CHUYÊN NGHIỆP
SKU: QA-TT56-LLCN
Liên hệ

TRANG PHỤC CHỮA CHÁY DÀNH CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY CHUYÊN NGHIỆP

Trang phục chữa cháy chuyên nghiệp trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, một bộ bao gồm Quần áo, nón, ủng, găng tay.